• Kultainto

Esitäytetyn veroilmoituksen korjaaminen - parhaat vinkit verovähennyksiin

Päivitetty: huhti 13


Esitäytetty veroilmoitus voi sisältää virheitä: korjaa ja täydennä.
Esitäytetty veroilmoitus voi sisältää virheitä: korjaa ja täydennä.

Päivitetty 13.4.2021



Kaikkien henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa, ja suurin osa on varmasti saanut veroilmoituksen myös postilaatikkoonsa.


Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole mitään virheitä tai puutteita, voit unohtaa koko asian (ellet saanut mätkyjä maksettavaksesi).


Monella on kuitenkin jotain korjattavaa veroilmoituksessaan. Muista hakea kaikkia mahdollisia vähennyksiä - verovähennykset ovat mielestäni arjen parhaita säästövinkkejä!


Korjatun veroilmoituksen palautuspäivä on vuonna 2021 joko 4.5., 11.5. tai 18.5. Määräpäivän, jolloin ilmoituksen pitää olla Verohallinnolla, näet joko OmaVero-palvelusta tai omasta veroilmoituksestasi.


Apua veroilmoituksen korjaamiseen voi etsiä esimerkiksi Veronmaksajain keskusliiton kautta. Tässä artikkelissa on esitelty monia yleisiä verovähennysmahdollisuuksia yksityishenkilölle.

Lue myös artikkelini Viimeiset vinkit yrityksen veroilmoitukseen ja verovähennyksiin sekä Toiminimiyrittäjän verovähennykset.


Matkakulut voi vähentää verotuksessa.
Matkakulut voi vähentää verotuksessa.

Matkakuluvähennys

Matkakuluvähennys on yksi yleisimmistä verovähennyksistä.


Voit vähentää kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut edullisimman vaihtoehdon mukaan, ja se tarkoittaa useimmiten bussiliikenteen kuukausilippua.


Auton käytöstä voi vähentää 0,25 euroa per kilometri (2020) vain poikkeustapauksissa, eli esimerkiksi silloin, jos julkista liikennettä ei ole lainkaan tarjolla.


Huomaa, että myös mopon ja polkupyörän käyttämisestä saa matkakuluvähennyksiä.


Lue Verohallinnon ohjeet auton käytöstä syntyneiden matkakulujen vähentämisestä täältä.


Vuotuinen omavastuu matkakuluissa on 750 euroa (älä tee vähennystä itse!), ja matkakuluvähennyksiä voi tehdä enintään 7 000 euron edestä.


Kotitalousvähennys 2019 oli 50 %.
Kotitalousvähennys 2019 oli 50 %.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on toinen yleinen yksityishenkilön verovähennys.


Jos olet teettänyt oman asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä tai kotitaloustöitä (esimerkiksi kotisiivouksia tai tietokoneen asennustöitä), voit vähentää 40 % aina 2 250 euroon asti.


Myös puoliso voi hakea kotitalousvähennystä, joten kotitalousvähennystä voi saada vuodelta 2020 yhteensä 4 500 euroa.


Myös vanhempien tai isovanhempien kotona teetetyt työt ja kodin remontit oikeuttavat kotitalousvähennykseen, jos sinä olet maksanut ne. Omavastuu on 100 euroa per hakija.


Vuonna 2021 kotitalousvähennystä saa niin ikään 40 %, ja enintään 2250 euroa per naama.


Asuntolainan korkovähennys on 15 %.
Asuntolainan korkovähennys on 15 %.

Asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys

Asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys 2019 on 25 %.


Vuonna 2020 asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys oli enää 15 %.


Vuonna 2021 voit vähentää enää 10 % koroista.


Tarkasta, että esitäytetyssä veroilmoituksessa luetellut velkasi on nimetty oikein, eli että asuntolaina on merkitty asuntolainaksi ja tulonhankkimislaina (esimerkiksi sijoitusasuntolaina) tulonhankkimislainaksi.

Tulonhankkimisvähennys sekä muut automaattiset vähennykset

Verovelvollinen saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.


Jos esimerkiksi tietokonekulut, työhuoneen käyttämisestä ja ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset ylittävät 750 euroa, hae tulonhankkimisvähennystä toteutuneiden kulujen mukaan.


Muuttokulut ovat verovähennyskelpoisia vain, jos työnantaja määrää sinut muuttamaan.


Työhuonevähennys 2020 on korkeintaan 900 euroa, jos työnantajasi ei ole järjestänyt sinulle erillistä työpistettä tai olet yrittäjä tai freelancer. Lue lisää työhuonevähennyksestä ja sen hakemisesta täältä, ja mahdollisesta työasuntovähennyksestä täältä.


Myös ansiotulovähennys ja eläketulovähennys sekä mahdollinen invalidivähennys myönnetään automaattisesti.


Opintorahavähennys myönnetään pienituloisille opiskelijoille (alle 7800 puhtaat ansiotulot), ja opintolaina saattaa oikeuttaa opintolainavähennykseen. Lue lisää opintolainavähennyksestä täältä.


Merillä työskentelevät saavat merityötulovähennystä, mitä korotetaan niiltä kalenterikuukausilta, jolloin alus ei ole käynyt Suomessa.


Pienituloiset voivat saada automaattista perusvähennystä, jos muiden vähennysten jälkeinen kunnallisverotuksessa verotettava tulo on yli 3 305 euroa, mutta korkeintaan 21 700 euroa.



Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassan maksut

Verottaja saa tiedon työttömyyskassan ja ammattiliiton perimistä maksuista, mutta tarkista, että tiedot ovat oikein.



Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Myös eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan automaattisesti Verohallinnolle, mutta tarkasta, että tämä kohta on oikein täytetty esitäytetyssä veroilmoituksessasi.


Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta ja pitkäaikaissäästämissopimuksesta maksetut maksut ovat vähennyskelpoisia, ja niidenkin tulisi näkyä veroilmoituksessasi valmiina.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jos veronmaksukykysi on olennaisesti alentunut joko työttömyyden, sairauden tai elatusvelvollisuuden vuoksi, voit hakea harkinnanvaraista veronmaksukyvyn alentumisvähennystä.


Verohallinto ottaa huomioon myös muiden perheenjäsenten verotettavat ja verovapaat tulot pohtiessaan tämän verovähennyksen myöntämistä. Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen yläraja on 1400 euroa vuodessa.


Lue lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä täältä.


Lahjoitusvähennystä hakee vain harva.
Lahjoitusvähennystä hakee vain harva.

Lahjoitusvähennys

Voit lahjoittaa julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle 850–500 000 euroa, ja saada siitä lahjoitusvähennyksen. Mitkään 5 e lahjat eivät siis oikeuta tällaiseen verovähennykseen.



Elatusmaksut

Jos olet maksanut elatusmaksuja alle 17-vuotiaasta lapsesta, voit saada elatusvelvollisuusvähennystä 1/8-osaa maksetuista elatusmaksuista (korkeintaan 80 euroa/vuosi per lapsi).

Pääomatuloista tehtävät verovähennykset

Saamasi osingot ja ylijäämät ennakonpidätyksineen on yleensä merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen. Voit vähentää niistä arvopapereiden ja arvo-osuuksien säilyttämisestä aiheutuneet kulut.


Verohallinto vähentää itse osakkeiden jne. säilyttämisestä aiheutuneista kuluista 50 euron omavastuun, joten ilmoita koko summa.


Jos osakaslaina on verotettu pääomatulona, voi takaisinmaksuerät vähentää verotuksessa viiden vuoden kuluessa siitä, kun laina on nostettu.


Joukkovelkakirjalainoista kertyvästä jälkimarkkinahyvityksestä voit lukea lisää täältä. Jälkimarkkinahyvityksestä ja muista pääomatuloista tehtävistä verovähennyksistä voit lukea lisää täältä.



Tulonhankkimisvelan korkovähennys sekä muut vuokratuloista tehtävät verovähennykset

Maanviljelijän traktorilaina voi olla tulonhankkimisvelkaa, samoin kuin asuntosijoittajan ottama sijoitusasuntolaina. Tulonhankkimislainan korot ovat 100 % verovähennyskelpoisia – jopa ilman omavastuuta.


Jos sinulla on sijoitusasunto tai vuokraat yhtä huonetta matkailijoille, voit vähentää vuokratuloista monenlaisia kuluja ja tehdä tarvittaessa myös kalustevähennyksen. Voit vähentää vuoden 2020 vuokratuloista muun muassa:

  • vesimaksut

  • hoitovastikkeen

  • taloyhtiön kirjanpidossa tuloutetun pääomavastikkeen

  • vuosikorjaus- ja perusparannuskulut

  • irtaimen omaisuuden hankintakulut

  • vuokraustoiminnan mahdollisen tappion

  • kalustevähennyksen

Lue vuokratulojen vähennyksistä lisää täältä.



Alijäämähyvitys

Saat automaattisesti Verohallinnon laskemaa alijäämähyvitystä, jos sinulla on pääomatulojen vähennyksiä (kuten asuntolainan korkovähennyksiä), mutta ei pääomatuloja.


Saat alijäämähyvitystä myös silloin, jos pääomatulojen vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja.


Alijäämähyvityksestä lasketaan 30 %, mikä voidaan sitten vähentää ansiotulojen verotuksessa aina 1400 euroon asti.


Huollettavista lapsista voi saada korotuksen alijäämähyvityksen enimmäismäärään. Yhdestä lapsesta saa 400 euron korotuksen, ja useammasta yhteensä 800 euron korotuksen.


Puolisot voivat jakaa useammasta lapsesta saatavan lapsikorotuksen keskenään tasan.


On myös mahdollista siirtää alijäämähyvitys puolisolle, jos oma alijäämähyvitys ylittää 1400 euron rajan.


Tuolloin summan ylittävä osuus voidaan siirtää puolison hyväksi niin, että molemmat voivat vähentää yhteensä 2800 euroa.


Lue lisää alijäämähyvityksestä täältä.