• Kultainto

Yritysten verovähennykset (muut kuin Tmi)

Päivitetty: loka 31


Yrityksillä on jo kiire ilmoittaa verovähennyksensä ja lähettää veroilmoituksensa.
Yrityksillä on jo kiire ilmoittaa verovähennyksensä ja lähettää veroilmoituksensa.

Tänään eli 2.4.2020 on viimeinen päivä antaa toiminimiyrittäjän, maatalousyrityksen, kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön veroilmoitus.

 • Metsätalouden veroilmoitus on pitänyt palauttaa jo 2.3.2020.

 • Osakeyhtiön veroilmoitus pitää antaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukaudesta, eli jos tilikausi on päättynyt 31.12.2019, pitää osakeyhtiön veroilmoituksen olla valmis ja palautettu tämän kuun loppuun mennessä.

 • Kiinteistöveroilmoitukseen ehtii tehdä muutoksia 5.5.2020 asti.

 • Esitäytettyjen veroilmoitusten palautuspäivät ovat tänä vuonna 5.5., 12.5. ja 19.5. Omassa veroilmoituksessasi lukee, mihin mennessä se pitää palauttaa, jos aikoo tehdä siihen muutoksia.

Aiemmassa artikkelissani käytiin läpi toiminimiyrittäjän verovähennykset.


Kommandiittiyhtiöllä, avoimella yhtiöllä ja osakeyhtiöllä on mahdollisuus laajempiin verovähennysmahdollisuuksiin kuin toiminimiyrittäjällä.


Tässä viime hetken vinkit kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön ja osakeyhtiön veroilmoituksen täydentämiseen ja erilaisten verovähennysten saamiseen!

Vähennä ainakin nämä yrityksen kulut verotuksessa

Lähes kaikki yrityksen toimintaan edes jollain lailla liittyvät kulut ovat vähennettävissä verotuksessa.


Saata yrityksen talous tasapainoon käyttämällä hyväksesi kaikki mahdolliset verovähennykset!


Muista myös eri kuluerien kilpailuttaminen. Niin kirjanpitopalvelut, pankkipalvelut, sähkösopimus, vakuutuspalvelut kuin esimerkiksi puhelinliittymätkin kannatta kilpailuttaa.


Tarkasta, että olet vähentänyt ainakin seuraavat yritystoiminnan kulut verotuksessasi:


 • Ammattikirjallisuus ja alan lehdet ammattilehdet voi tilata kotiosoitteeseen, mahdolliset sanomalehdet yrityksen toimipisteeseen


 • Edustusmenot edustusmenoja ovat edustamiseen liittyvät ja yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin liittyvät tilaisuudet ja lahjat. Voit vähentää 50 % alvittomista edustuskuluista. HUOM neuvottelumenot ovat 100 % vähennyskelpoisia, mutta tarjoilu saa olla vain ”vähäistä”.


 • Hankinnat kaikenlaiset liiketoimintaan liittyvät hankinnat ovat verovähennyskelpoisia. Jos alviton hinta on alle 850 euroa ja hankintoja on tilikaudella max 2500 euron edestä, voi hankinnat vähentää kerralla. Kalliimmat laitteet, rakennukset yms. vähennetään vuosittaisina poistoina.


 • Henkivakuutus henkivakuutuksen voi ottaa yrittäjälle, koko henkilöstölle tai vain sen avainhenkilöille


 • Jäsenmaksut vain toimialaan liittyvät jäsenmaksut voi vähentää verotuksessa


 • Korot yrityslainojen korot ja erikseen sovittaessa myös veronmaksun lykkäyksestä syntyvät korot voi vähentää verotuksessa. Verojen viivästymismaksut eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia.


 • Koulutusmenot myös ajokortin hankkimisesta aiheutuvat kulut voi vähentää verotuksessa, jos työhön liittyy autolla ajamista. Joissain tapauksissa työantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työllistämistä edistävää koulutusta (koskee min. 30 hengen työpaikkoja), ja siitä aiheutuvat kulut ovat yritykselle vähennyskelpoisia, mutta ex-työntekijälle verottomia.


 • Lahjoitukset kaikki yritysmuodot, myös toiminimiyritykset, voivat vähentää max. 850 euron lahjoituksen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Kohteen tulisi jotenkin liittyä yrityksen toimialaan. Osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt voivat lisäksi vähentää Verohallinnon nimeämille lahjoituksen saajille annetut kulttuuria, tiedettä ja taidetta tukevat lahjoitukset – lisätietoa täällä.


 • Liikearvo mahdolliseen liikkeen ostohintaan sisältyvä liikearvo vähennetään tasapoistoin max 10 vuoden aikana

Liikuntaseteleitä voi vähentää verotuksessa 400 eurolla vuodessa.
Liikuntaseteleitä voi vähentää verotuksessa 400 eurolla vuodessa.
 • Liikunta ja kulttuuri voit kustantaa omia ja työntekijöiden liikunta- sekä urheiluharrastuksia max 400 eurolla per henkilö per vuosi. Helpoin ratkaisu lienevät virikesetelit. Verovapaus ei kosketa messu- tai huvipuistokäyntejä eikä suoratoistopalvelu- tai kirjahankintoja. Hullu työtä tekee 24/7; välillä pitää rentoutua!


 • Luontoisedut jos yritys kustantaa työntekijänsä lounaita tai puhelukuluja, tai antaa työntekijän käyttöön auton tai asunnon, voi yritys vähentää nämä luontoisedut verotuksessaan. Työntekijälle syntyy luontoiseduista verotettavaa tuloa, mutta kuitenkin vain noin 75 prosenttia edun todellisesta arvosta. Myös YEL-yrittäjä voi antaa itselleen luontoisetuja, kuten lounasseteleitä.


 • Lupamaksut


 • Mainoskynät ym. mainoslahjat yritys voi antaa asiakkailleen max 35 euron (sis. ALV) arvoisia mainoslahjoja, ja vähentää ne verotuksessaan. Alkoholituotteet lasketaan yleensä edustuskuluiksi.


 • Merkkipäivälahja voit antaa työntekijälle enintään 50 % kuukauden bruttopalkasta olevia merkkipäivä- tai eläköitymislahjoja


 • Myyntisaamiset jos et saa maksua perimisyrityksistä huolimatta, voi menetetyn tulon vähentää arvonalentumisena. Jos on kyse velkojen anteeksiannosta, arvon alentumisen voi vähentää vasta, kun velan ei enää voi odottaa tulevan maksetuksi (tähän käy esimerkiksi konkurssipesän hoitajan antama todistus).


 • Palkanlisä yrittäjä voi ostaa itselleen tai työntekijöilleen mitä tahansa uudesta televisiosta maailmanympärimatkaan yrityksen rahoilla, kunhan siitä peritään henkilösivukulut, ja siitä tehdään verotilitykset.


 • Puolison matkakulut myös puolison matkakulut esimerkiksi edustustapaamisiin tai markkinointitapahtumiin voi vähentää verotuksessa, jos puolison osallistumista pidetään yleisenä käytäntönä tai hän on jollain tavalla edistänyt liiketoimintaa


 • Tietokoneohjelmistot


 • Työntekijöiden lahjat voit antaa työntekijöille max. 100 euron arvoisia (joulu)lahjoja ja vähentää ne verotuksessa


 • Työterveyshuolto aivan liian harva yksinyrittäjä on tehnyt sopimuksen työterveyshuollosta! Koska yksityiset lääkärikeskukset ovat kalliita, kannattaa harkita sopimuksen tekemistä paikallisen terveyskeskuksen kanssa. Kun suunnitelma ja sopimus on laadittu, KELA korvaa yrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden terveydenhuoltokustannuksista tietyn enimmäismäärän, ja loput vähennetään verotuksessa. Työterveyssuunnitelmaan voi sisältyä myös hammashoito 800 euroon asti.


 • Työvaatteet työvaatteet ovat työnantajalle verovapaita ja yritykselle verovähennyskelpoisia vain, jos ne ovat sellaisia, että niitä ei käytännössä voi pitää vapaa-ajalla


 • Vapaaehtoiset eläkemaksut voit vähentää vapaaehtoisia eläkemaksuja 8 500 euroon asti per työntekijä. Myös yrittäjän YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia.


 • Verot arvonlisävero, kiinteistövero ja varainsiirtovero ovat verovähennyskelpoisia


Neuvottelupullasta voi vähentää 100 %, edustusmunkista vain 50 %.
Neuvottelupullasta voi vähentää 100 %, edustusmunkista vain 50 %.

Näitä et voi vähentää verotuksessa

Verojen viivästymismaksuja, vain rikoksiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja ja erilaisia rangaistusluonteisia maksuja ei voi vähentää verotuksessa.


Jos yritys saa sakkoja, ne voidaan maksaa yrityksen tililtä, muttei niitä voida vähentää verotuksessa.


Työntekijöiden saamat liikenne- tai esimerkiksi parkkisakot jäävät joko työntekijän maksettavaksi, tai sitten ne lisätään palkkaan – ja silloin niistä pitää maksaa kaikki henkilösivukulut.


Parhaat säästövinkit eivät siis liitty parkkisakkojen maksattamiseen yrityksellä.

Yrittäjä (ei toiminimiyrittäjä), hyödynnä ainakin nämä vinkit verovähennyksiin

Summa summarum, muista hyödyntää ainakin nämä mahdollisuudet verovähennyksiin:

 • kuntosalikortit, teatteriliput ja muut liikunta- ja kulttuurimenot 400 euroon saakka

 • hampaiden korjaus ja muu hammashoito 800 euroon saakka

 • vapaaehtoiset eläkemaksut 8 500 euroon saakka