Mitä toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessa?

verovähennykset toiminimi

Pureudun tässä artikkelissa toiminimiyrittäjän verovähennyksiin.

Kerron, millaisia kuluja toiminimiyrittäjä saa vähentää verotuksessa – ja millaisia kuluja hän ei ole oikeutettu vähentämään.

Toiminimen verovähennykset ovat erilaisia kuin muiden yritysten verovähennykset, joten tein molemmista omat artikkelit.

Katso alta, mitä kaikkea toiminimi voi vähentää verotuksessa!

Pääsääntö toiminimiyrittäjän vähennyskelpoisista kuluista

Toiminimiyrittäjän verovähennyksellä tarkoitetaan kaikkia niitä kuluja, jotka yrittäjä saa vähentää verotettavista tuloistaan.

Toisin sanoen tämä vähennys pienentää summaa, josta yrittäjä joutuisi suorittamaan verot.

Maksettavan veron loppusumma siis pienenee.

Toiminimiyrittäjä saa pääsääntöisesti vähentää verotuksessa ne elinkeinotoiminnastaan aiheutuneet menot, joita on tarvittu tulojen hankintaa sekä tulojen säilyttämistä varten.

Jos toiminimiyrittäjällä on hyvä kirjanpitäjä, on siinä oikea taho, minkä puoleen kääntyä vähennysten kanssa.

Kaikilla toiminimiyrittäjillä ei kuitenkaan ole varaa kirjanpitäjään, sillä kirjanpitäjä voi laskuttaa esimerkiksi 80 €/tunti.

Silloin yrittäjän pitää itse selvittää, mitä kaikkia menoja hän voi vähentää.

Verovähennysten hyödyntäminen on olennainen syy, miksi moni laskutuspalvelun käyttäjä eli niin sanottu kevytyrittäjä siirtyy myöhemmin yrittämään toiminimellä.

Ilman omaa y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä jää paitsi monista sellaisista veroeduista, joihin toiminimiyrittäjä on oikeutettu.

Toiminimiyrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden verotuksellisia eroja on käsitelty tarkemmin esimerkiksi Kevytyrittajaksi.comin artikkelissa.

Muista nämä toiminimiyrittäjän verovähennykset

Muista alla olevat toiminimiyrittäjän verovähennykset, jollei sinulla ole asiantuntevaa kirjanpitäjää apunasi.

1. Toimistotarvikkeista, työkaluista sekä pienhankinnoista aiheutuneet kulut

Toiminimiyrittäjä saa vähentää verotuksessa sellaiset työkalut, toimistotarvikkeet sekä pienhankinnat, mitkä on ostettu yrityskäyttöä varten.

Toiminimiyrittäjän on mahdollista vähentää kerralla vain sellainen käyttöomaisuus, mitä käytetään todennäköisesti maksimissaan kolmen vuoden ajan (esimerkiksi pöytätietokoneet), tai minkä hinta on max. 1200 € (ilman ALV:ta).

Pienhankintoja voivat olla esimerkiksi kannettava tietokone taikka tulostin.

Verovuonna toiminimiyrittäjä saa tehdä pienhankintoihin liittyviä vähennyksiä maksimissaan 3600 euron arvosta.

2. Toiminimiyrittäjän verkkopalvelut sekä tietokoneohjelmistot

Jos toiminimiyrittäjän liiketoiminnassa käytetään lisenssiostoja vaativia ohjelmistoja, saa näihin liittyvät kulut ilman muuta vähentää yrityksen verotuksessa.

Sama koskee esimerkiksi toiminimiyrittäjän yrityskotivujen domain- sekä palvelinmaksuja.

Toiminimiyrittäjä saa vähentää myös liiketoimintaansa koskevat netti- ja puhelinmaksut.

3. Toiminimiyrittäjän markkinointikulut

Pääsääntöisesti toiminimiyrittäjä saa vähentää markkinointikulunsa verotuksessa.

Jos siis toiminimiyrittäjä esimerkiksi ilmoittaa tarjoamistaan palveluista lehdessä, voi hän vähentää ilmoituskulut verotuksessa.

Toiminimiyrittäjä saattaa käyttää myös esimerkiksi hakusanamainontaa tai muuta digimainontaa, ja turvautua tässä ammattimaiseen mainostoimistoon.

Myös tällaiset kulut toiminimiyrittäjä voi vähentää omassa verotuksessaan.

Eteenpäin pyrkivän toiminimiyrittäjän on hyvä muistaa, että myös tavanomaiset mainoslahjat sekä -tilaisuudet kuuluvat vähennyskelpoisiin menoihin.

4. Toiminimiyrittäjän edustusmenot

Toiminimiyrittäjä saa vähentää verotuksessa 50 % yrityksensä edustusmenoista.

On kuitenkin hyvä huomata, ettei näitä kuluja koske ALV-vähennyskelpoisuus.

Toiminimiyrittäjän edustusmenot saattavat sisältää esimerkiksi ravintolamenoja, edustukseen liittyviä matkakuluja, tilavuokria tai tarjoiluja, mitkä suuntautuvat yrityksen ulkopuolelle.

Omien työntekijöiden kahvittaminen ei ole ”edustamista” eikä sitä voi siksi laskea edustusmenoksi.

5. Toiminimiyrittäjän työhuonevähennys

Toiminimiyrittäjä työskentelee usein omasta kodistaan käsin, jolloin hän on oikeutettu työhuonevähennykseen.

Verohallinto on vahvistanut tietyn euromäärän koskien työhuonevähennystä.

Toisaalta toiminimiyrittäjä voi hakea vähennystä myös työhuoneen todellisiin kuluihin viitaten.

Tällöin toiminimiyrittäjä vähentää verotuksessa asunnon käyttöön liittyvät kustannukset, joita voivat olla esimerkiksi asunnon vuokra, vesi ja sähkö.

On toimittava niin, että nämä kulut suhteutetaan työhuoneen tai -tilan pinta-alaan.

Toiminimiyrittäjän työtila saattaa olla esimerkiksi 10 neliön suuruinen.

Jos asunnon kokonaispinta-ala on 100 neliötä, voi yrittäjä tehdä työhuonevähennyksenä 10 prosentista asuntonsa kuluista.

Kannattaa tarkoin laskea, onko verottajan ehdottama kiinteä työhuonevähennys sittenkin edullisempi.

6. Toiminimiyrittäjän muut vähennyskelpoiset kulut

Toiminimiyrittäjän muita vähennyskelpoisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • Auto- tai matkakulut
 • Työvaatekulut
 • Mahdollisen kirjanpitäjän kulut
 • Ammattikirjallisuuskulut
 • YEL-maksut
 • Tapaturmavakutuusmaksut
 • Yrityksen perustamismenot
 • Yrityksen lainojen korot
 • Erilaiset järjestöjen jäsenmaksut

Esimerkiksi YEL-maksutkin ovat halvimmillaankin noin 2000 euroa vuodessa, joten ne kannattaa ehdottomasti ilmoittaa verottajalle.

Mitä tahansa vaatehankintoja ei voi vähentää, vaan vaatteen on oltava periaatteessa sellainen, ettei sitä voida pitää vapaa-ajalla, ja vaatteissa on mielellään oltava työnantajan tunnukset.

Jakut ja puvut tai alusvaatteet eivät siis käy ”työvaatevähennykseen”.

Lisäksi kannattaa muistaa se, minkä niin monet yksinyrittäjät unohtavat, nimittäin työterveyshuolto.

Jos terveydenhuollosta on tehty sopimus yrityksen ja työterveyshuoltoa tuottavan yrityksen kuten terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman välillä, KELA korvaa lääkärikuluista tietyn enimmäismäärän, ja loput vähennetään verotuksessa.

Työterveyssuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös hammashoito.

Mitä toiminimiyrittäjä ei saa vähentää verotuksessaan?

Toiminimiyrittäjä ei saa vähentää monia sellaisia menoja, mitkä esimerkiksi kommandiittiyritystä pyörittävä saa vähentää.

Kommandiittiyritys on vähän niin kuin osakeyhtiön ja toiminimen välimuoto – siinä on monet osakeyhtiön hyödyt, mutta toiminimiyrityksen vapaus.

Oletteko huomanneet, että monet kirjanpitäjät toimivat kommandiittiyhtiön kautta?!

Se on siis monen ammattilaisen mielestä se fiksuin yritysmuoto.

Toiminimiyrittäjä ei pääse osalliseksi näistä muita yrittäjiä koskevista vähennyksistä:

 • Liikunta- ja kulttuurimenot 400 euroon saakka (joogatunnit, teatterikäynnit jne.)
 • Merkkipäivä- tai eläköitymislahja; tavara tai palvelu, minkä arvo saa olla max. 50 % työntekijän/yrittäjän bruttopalkasta

Mitä kukaan yrittäjä ei voi vähentää verotuksessaan?

Toiminimen verovähennykset eivät kata esimerkiksi verojen viivekorkoja.

Veronmaksun viivekorot eivät ole vähennyskelpoisia muillekaan yritysmuodoille, mutta muut veronmaksujen lykkääntymisestä aiheutuneet korot saattavat olla.

Sakot, esimerkiksi parkkisakot, eivät ole verovähennyskelpoisia toiminimiyrittäjälle tai esimerkiksi kommandiittiyhtiölle.

Jos sakko on osoitettu yritykselle, se tulee maksaa yrityksen tililtä, mutta se ei ole vähennettävissä verotuksessa.

Työntekijät joutuvat aina maksamaan sakkonsa itse. Jos sakot maksetaan yritystililtä, ne katsotaan henkilön saamaksi palkaksi, ja silloin sakosta on maksettava kaikki henkilösivukulut.

Lue lisää aiheeseen liittyvää: