Ekoeroottinen vallankumous: Mitä opin kirjasta?

ekoerotiikka

Törmäsin loppuvuonna 2022 ekoerotiikka-käsitteeseen.

Minua alkoi kiinnostaa tämä näkökulma seksuaalisuuteen, joten halusin ottaa siitä tarkemmin selvää.

Tämä aihetta koskeva tiivistelmä perustuu Marketta Hornin kirjaan Ekoeroottinen vallankumous sekä ekoerotiikkaa käsittelevään sähköpostikirjeenvaihtoon kirjailijan kanssa.

Horn on tietääkseni ainoa aihetta tutkinut ja siitä kirjoittanut suomalainen.

Mitä on ekoerotiikka?

Marketta Horn ei tarkoita kirjassaan esimerkiksi ehkäisemättömyyttä. Ekoerotiikka on kokonaan toisenlainen konsepti.

Erotiikka yhdistää ihmiset toisiinsa ja jumaluuteen/korkeampaan viisauteen.

Ekologia yhdistää ihmisen maahan ja luontoon.

Näin ollen ekoerotiikka yhdistää ihmiset sekä toisiinsa, jumaluuteen/korkeampaan viisauteen, maahan että luontoon.

Ekoerotiikassa päämääränä on luonnon pelastuminen ja ihmisen jumalallisen alkuperän löytäminen.

Ekoeroottinen vallankumous ei tule pakotetusti ulkoapäin. Se voi tapahtua vain ihmisen itsensä sisällä hänen omasta päätöksestään.

Epäeroottinen valtio vs eroottinen valtio

Ekoerotiikasta puhuttaessa on unohdettava ajatus siitä, että yhtymistä olisi vain sukupuoliyhdyntä, ja että erotiikka tarkoittaisi vain sukupuolten aistillista kanssakäymistä.

Erotiikka on myös yhteensulautumista ja ykseyden kokemista.

Esimerkiksi työn erotisoituminen tarkoittaa sitä, että ihminen yhtyy täysin kokonaisvaltaiseen työhönsä.

Eroottisessa valtiossa kansalainen yhtyy tai yhteensulautuu kaikkeen, mitä tekee.

Epäeroottisessa valtiossa kansalainen on vain ulkopuolinen kuluttaja.

Syynä tähän on se, että ihmisen ajatukset ja menetelmät eivät ole yhteensovitettavissa kulutusyhteiskunnassa laajalti hyödynnetyn tekniikan kanssa.

Kulutusyhteiskunta vieraannuttaa ihmisen niin itsestään kuin muistakin myös altistamalla tämän erilaisille saasteille ja myrkyille.

Tällaisessa epäeroottisessa valtiossa seksi myös voi olla liian sukupuolielin- ja suorituskeskeistä.

Ekoerotiikan periaatteiden luonnonläheinen elämä luonnonmukaisemmassa yhteiskunnassa syventäisi seksuaalista kokemusta.

Miksi markkinataloudelle on tärkeää korostaa seksuaalisen nautinnon tavoittelua?

Ideaalisissa ekoyhteisöissä ihminen tuntee oman paikkansa ja arvonsa.

Silloin hänen ei tarvitse kokea oloaan objektiksi, jonka ajatukset ja teot ovat merkityksettömiä.

Kulutusyhteiskunnassa voi katsoa ihmisen jäävän byrokratian ja markkinakoneiston alle.

Hän voi kokea, että hänelle on jäänyt jäljelle lähinnä vain seksi. Seksissä hän voi tavoitella ja kokea jotain omaa, aitoa ja henkilökohtaista.

Tavoittelemisen arvoiksi asioiksi voivat toki nousta myös rikkaus, valta, suosio tai Jumala-suhde.

Markkinataloudelle on kuitenkin tärkeää rohkaista ihmisiä etsimään seksuaalista nautintoa ja ekstaasia, koska seksuaalisen mielihyvän ja nautinnon perässä juokseva ihminen ei ala protestoida (kulutus)yhteiskunnan rakenteita vastaan.

Seksuaalisuus ja yksilökeskeisyys ovat nousseet kulutuskulttuurissa merkittävään asiaan.

Kaikki pariutumiseen ja orgasmin tavoittelemiseen keskittyvä tuntuu vaativan kuluttamista – kuten meikkien, ravintolaillallisten, seksilelujen ja parisuhdeterapian hankkimista.

Seksissä ei tule koskaan valmiiksi: sitä haluaa aina lisää.

”Halu tunkee kohti tyydytystään, kovalla tai vähemmän kovalla voimalla. Tyydytyksen avulla halu sitten katoaa tai sammuu. Mitä tapahtuu seksissä? Orgasmi tyydyttää halun siinä mielessä, että ihminen saa mitä on halunnut, taju menee ja halu katoaa. Jää tyhjä olo. Mutta tyydytys vain sammuttaa halun, joka hetken kuluttua palaa taas vaatimaan tyydytystään.”

(Timo Airaksinen: Himon ilo – ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta, 2021)

Toisin sanoen: jos orgasmi on seksin päämäärä, seksillä ei ole päämäärää, koska orgasmi aina laukeaa ei-mihinkään ja jättää jälkeensä tyhjyyden. Orgasmi on kuin epätoivoinen yritys täyttää tyhjyys laukeamalla tyhjyyteen yhä uudestaan ja uudestaan.

Seksuaalisen nautinnon ja tyydytyksen metsästämiseen keskittyvä ihminen on tuomittu tyytymättömyyteen. Tätä tyytymättömyyttä hän voi yrittää kompensoida kuluttamalla lisää ja lisää.

Seksuaalinen vietti on muuttunut haluksi ja ahneudeksi.

Vietin sijaan seksi ymmärretäänkin nykyään esimerkiksi lohdun tai rentoutuksen tuojana.

Siihen voi myös kehittyä riippuvuus.

”Kun teemme nautinnon tavoittelusta olemassaolon päämäärän, heitämme samalla hyvästi vapaudelle. Oikeus nautintoon muuttuu velvollisuudeksi nauttia.”

(Marika Haataja: Ihmisiä nautintojen ajassa, 2022)

Hyviä kysymyksiä ovatkin:

  • Ovatko rakkauden institutionaaliset muodot yhtä luonnottomia ja kyseenalaisia kuin valtiokin?
  • Jos parisuhde on niin heikolla pohjalla, kannattaako perhe perustaa sen varaan?

Seksuaalinen energia voidaan valjastaa henkiseen kehitykseen

Silloin kun seksin tarkoitus ei ole lisääntyminen, ihminen voi käyttää seksiä viisauden kehittämiseen.

Seksuaalienergia on sitä alkuperäisintä energiaa.

Juuri seksuaalinen himo panee liikkeelle etsimään jotain uutta.

Sukupuoliyhdynnässä seksuaalisuuden energia kuluu pitkälti nautinnon ja vallan saavuttamiseen.

Minne mieli kulkee, kulkee myös seksuaalisuuden energia.

Ekoerotiikan periaatteiden mukaisesti seksuaalisuus ja seksuaalisuuden energia voidaan valjastaa yksilön henkiseen kehitykseen.

Tarkoituksena on saada ihminen tajuamaan se suuri ykseys, josta elämä riippuu (eli fyysisen ja henkisen sekä ruumiin ja hengen yhteys).

Mahdollisesti ihminen saavuttaa henkisesti kehittyessään myös harmonian maailman kanssa.

Tällöin ei enää ole tarvetta “lääkitä” itseä orgasmilla, kuluttamisella tai esimerkiksi päihteillä.

Oikotietä henkiseen kehittymiseen ei ole.

Kaikki lähtee mielen suuntaamisesta sisäänpäin.

Lopuksi: Ekoerootikkojen tavoitteet

Erootikkojen ja ekologien tavoitteet ovat pitkälti samoja.

Erootikot eivät esitä erityisiä periaatteita, joiden mukaan yhteiskunnallista liikettä pitäisi kehittää.

Erootikot eivät myöskään seuraa yksittäisten filosofien oppeja.

Ekoerootikot eroavat muista ekologeista siinä, että he saattavat korostaa enemmän naisten, vähemmistöjen ja vammaisten etuja.

Eroottisessa yhteiskunnassa päämäärä on ihmisen maailmankuvan laajentaminen ja jälleen yhdeksi tuleminen. Seksuaalivoimaa siis käytetään korkeimpien arvojen saavuttamiseksi.

Erootikkojen päämäärä ei ole sukupuolisuhteiden lopettaminen, vaan sukupuolienergian haaskaamiseen lopettaminen ja siirtyminen kulutus- sekä genitaalialuekeskeisen markkinatalouden tuolle puolen.

Marketta Horn
Marketta Horn. Kuva: Like Kustannus

Valtiotieteen tohtori Marketta Horn on toiminut paitsi kirjailijana myös kaupunginvaltuutettuna ja luennoitsijana. Vuosituhannen taitteessa hän asui perustamassaan Suomineito-ekoyhteisössä. Nykyään hän viettää erakkoelämää Luojankukkaro-mökissä Luonnonperintösäätiön ostaman metsän ympäröimänä.

Marketta Hornin kirjoituksia lisää osoitteissa:

Lue lisää aiheeseen liittyvää: