Elintarvikkeiden vastuullisuusmerkit

elintarvikkeissa olevat vastuullisuusmerkit

Jos haluat syödä ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti, joudut tiirailemaan elintarvikepakkausten tuoteselosteita ja vastuullisuusmerkkejä.

Vastuullisuusmerkkejä on niin paljon, että vähemmästäkin menee sekaisin.

Alta näet yleisimmät elintarvikkeiden vastuullisuusmerkit ja sen, mitä ne tarkoittavat.

Matsmart

1. Reilu kauppa

Reilun kaupan merkki on osoitus siitä, että tuotteen viljelijät ja työntekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen, ja että työntekijöiden oikeuksiin ja työoloihin on kiinnitetty riittävästi huomiota.

Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä.

Lisäksi Reilun kaupan tuotteiden tuotannossa on noudatettu tiukkoja ympäristömääräyksiä.

2. MSC-merkki

Marine Stewardship Councilin kestävän kalastuksen standardin mukaisesti sertifioitujen vastuullisten kalastusyritysten kalastamilla kaloilla ja äyriäisillä on sininen MSC-merkki.

Kyse on aina luonnonvaraisista kaloista ja äyriäisistä.

Ne pidetään erillään sertifioimattomista tuotteista koko toimitusketjun ajan.

3. ASC-merkki

Aquaculture Stewardship Council haluaa kannustaa kalankasvattajia toimijaan kestävämmin ja vastuullisemmin.

ASC-merkki kertoo siitä, että kalankasvattamo noudattaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereitä.

ASC-sertifikaatti on myös osoitus toiminnan läpinäkyvyydestä, koska ASC-tuotteiden alkuperä on jäljitettävissä alusta loppuun.

HUOM! WWF luopui syksyllä 2021 ASC- ja MSC-merkittyjen merenelävien automaattisesta suosittelusta, koska WWF ei ole samaa mieltä kaikkien samojen lajien kalastamisen vastuullisuudesta.

4. DolphinSafe -merkki

Ainakin ABBA ja Calvo käyttävät tonnikalapurkeissaan DolphinSafe-merkkiä osoituksena siitä, ettei tonnikalan kasvatus ole vahingoittanut delfiinejä.

Logo on peräisin Earth Island Institute -nimisen ympäristöjärjestön alaiselta merinisäkkäitä suojelevalta projektilta nimeltään International Marine Mammal Project.

Edellä mainittu toimija ylläpitää listaa tiettyyn vaatimustasoon sitoutuneista kalastajista ja tavarantoimittajista.

5. Rainforest Alliance Certified -merkki

Rainforest Alliance Certified -merkki kertoo siitä, että vähintään 50 % tuotteen sisällöstä tulee sertifioidulta toimijalta.

Kyseessä on kansalaisjärjestö Rainforest Alliance

Se sertifioi tiloja, jotka ovat sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

Lisäksi tuotantotilan tulee osoittaa suojelevansa myös työntekijöitään ja näiden perheitä sekä laajemmassa mittakaavassa kokonaisia paikallisia yhteisöjä.

6. UTZ-sertifikaatti

UTZ-sertifikaatti ei suuresti Reilun kaupan merkistä. Mainittakoon kuitenkin, että UTZ on keskittynyt nimenomaan kahviin, kaakaoon ja teehen.

Toinen ero on se, että tuottajille ei ole luvattu takuuhintaa (kuten Reilussa kaupassa), mutta heille maksetaan kuitenkin niin sanottua UTZ-lisää.

UTZ-sertifikaatti siis kertoo sen, että tuotteen tuotannossa on täytetty tietyt sosiaaliset ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

UTZ on nykyään osa Rainforest Alliance -järjestöä.

7. Luomumerkit

Kaikki alla olevat merkit kertovat siitä, että tuotantoprosessissa on huomioitu eläinten ja ympäristön hyvinvointi muun muassa minimoimalla torjunta- ja lisäaineiden käyttäminen.

7.1 Eurolehti-merkki

Eurolehti on Euroopan unionin luomutunnus.

Eurolehti-merkki on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistetuissa ja valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa.

Sitä voidaan käyttää myös EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa.

7.2 Aurinkomerkki

Aurinkomerkki kertoo siitä, että kyseinen tuote on luomulaatuinen, ja että se on valmistettu suomalaisviranomaisten (kuten Ruokaviraston tai Valviran) valvonnassa.

Raaka-aineista vähintään 95 % pitää olla peräisin valvotuilta luomutiloilta.

Jos kyse on jalostetusta elintarvikkeesta, maataloustuotteiden on oltava vähintään 70-prosenttisesti luomulaatuista.

Raaka-aineet voivat olla joko koti- tai ulkomaisia.

7.3 Leppäkerttumerkki

Leppäkerttumerkki on Luomuliiton luomumerkki.

Leppäkerttumerkki on osoitus suomalaisesta luomutuotteesta, joka täyttää sekä viralliset luomutuotannon ehdot, EU:n luomuasetuksen ehdot että myös Luomuliiton ehdot.

8. Kotimaisuusmerkit

Oheiset merkit elintarvikkeen pakkauksessa kertovat siitä, että kyseessä on ainakin suurimmaksi osaksi suomalainen tuote.

8.1 Hyvää Suomesta -merkki

Joutsenmerkki eli Hyvää Suomesta -merkki on kotimaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki.

Tuotteen tulee olla valmistettu Suomessa pääosin suomalaisia raaka-aineita käyttäen.

Lopputuotteen kotimaisuusasteen tulee olla vähintään 75 %, jotta sille voidaan antaa tämä merkki.

Jos kyse on yhden ainesosan tuotteesta (kuten maidosta), sen tulee olla 100-prosenttisesti suomalaista.

Hyvää Suomesta -merkin myöntää Ruokatieto Yhdistys ry.

8.2 Avainlippumerkki

Avainlippumerkki kertoo siitä, että tuote on kotimainen, mutta se ei puutu tuotteen raaka-aineiden kotimaisuuteen.

Tuotteelle lasketaan myös kotimaisuusaste. Se tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen omakustannusarvosta.

Jotta tuote saisi Avainlippumerkin Suomalaisen työn liitolta, on kotimaisuusasteen oltava yli 50 %.

8.3 Sirkkalehtimerkki

Sirkkalehtimerkin myöntää Kotimaiset kasvikset ry.

Sirkkalehti merkki kertoo siitä, että tuote on 100 % suomalainen.

9. Sydänmerkki

Sydänmerkki kertoo siitä, että tuote on sydänystävällinen valinta.

Sydänmerkitty tuote on omassa tuoteryhmässään rasvan laadun ja määrän sekä suolan määrän suhteen muita parempi valinta.

Sydänmerkin myöntää Sydänliitto.

Se on EU:ssa rekisteröity ravitsemusväite ja ainoa Suomessa käytetty symboli, mikä viestii tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta.

10. EU:n nimisuojasta kertovat merkit

EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoitus on suojata maataloustuotteita ja muita elintarvikkeita nimen väärinkäytöltä.

Jos tuotetta on valmistettu tietyllä alueella ja/tai tietyllä menetelmällä yli 30 vuoden ajan, tuotenimi voidaan suojata.

10.1 Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

Jos tuotteella on SMM-merkintä, se pitää tuottaa ainakin osittain tietyllä maantieteellisellä alueella.

Esimerkkinä SMM-merkitystä elintarvikkeesta mainittakoon Puruveden muikku.

10.2 Suojattu alkuperänimitys (SAN)

Suojattu alkuperänimitys (SAN) voidaan saada tuotteille, mitkä ovat peräisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta, ja mitkä on tuotettu alusta loppuun tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla.

Kaikkien tuotantovaiheiden tulee tapahtua kyseisellä alueella.

SAN-merkintä on myönnetty esimerkiksi Lapin Poron kuivalihalle ja Lapin puikulalle.

10.3 Aito perinteinen tuote (APT)

APT-merkintä kertoo, että kyseessä on… no, aito perinteinen tuote.

Suojaus korostaa tuotteen perinteistä tuotantotapaa tai esimerkiksi koostumusta,

Valmistusmaalla ei ole väliä, kunhan se on EU:n sisällä, ja tuote on valmistettu rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.

APT-suojauksen ovat Marttojen mukaan saaneet ainakin sahti, kalakukko ja karjalanpiirakka.

Lue lisää aiheeseen liittyvää: