Yksityishenkilön verovähennykset: Parhaat vinkit

yksityishenkilön verovähennykset

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole mitään virheitä tai puutteita, voit unohtaa koko asian (ellet sitten saanut mätkyjä maksettavaksesi).

Monella on kuitenkin jotain korjattavaa veroilmoituksessaan.

Muista hakea kaikkia mahdollisia vähennyksiä – verovähennykset ovat mielestäni arjen parhaita säästövinkkejä.

Tässä artikkelissa on esitelty monia yleisiä verovähennysmahdollisuuksia yksityishenkilölle. Nappaa parhaat vinkit talteen!

Tärkeimmät verovähennykset

Yläpuolisesta Verohallinnon julkaisemasta taulukosta näet tärkeimmät verovähennykset.

Tärkeimmät yksityishenkilön verovähennykset:

 • Matkakulut
 • Kotitalousvähennys
 • Tulonhankkimismenot
 • Elatusvelvollisuusvähennys
 • Tulontasaus
 • Lahjoitusvähennys
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Alla kerron lisätietoa näistä verovähennyksistä.

Matkakuluvähennys

Matkakuluvähennys on yksi yleisimmistä verovähennyksistä.

Voit vähentää kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut edullisimman vaihtoehdon mukaan, ja se tarkoittaa useimmiten bussiliikenteen kuukausilippua.

Auton käytöstä voi vähentää 0,20 euroa per kilometri (vuonna 2022) vain poikkeustapauksissa, eli esimerkiksi silloin, jos julkista liikennettä ei ole lainkaan tarjolla.

Myös vuonna 2023 matkakuluvähennys on 0,30 €/km.

Huomaa, että myös mopon ja polkupyörän käyttämisestä saa matkakuluvähennyksiä.

Lue Verohallinnon ohjeet auton käytöstä syntyneiden matkakulujen vähentämisestä!

Huom: Vuotuinen omavastuu matkakuluissa on 750 euroa. Älä tee vähennystä itse: Verohallinto laskee sen puolestasi.

Kotitalousvähennys

test alt text

Kotitalousvähennys on toinen yleinen yksityishenkilön verovähennys.

Jos olet teettänyt oman asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä tai kotitaloustöitä (esimerkiksi kotisiivouksia tai tietokoneen asennustöitä), voit vähentää 40 % aina 2250 euroon asti.

Myös puoliso voi hakea kotitalousvähennystä, joten kotitalousvähennystä voi saada vuodelta 2022 yhteensä 4 500 euroa.

Myös vanhempien tai isovanhempien kotona teetetyt työt ja kodin remontit oikeuttavat kotitalousvähennykseen, jos sinä olet maksanut ne. Omavastuu on 100 euroa per hakija.

Vuonna 2023 kotitalousvähennystä saa niin ikään 40 %, ja enintään 2250 euroa per naama.

Poikkeuksena ovat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöt sekä öljylämmityksestä luopuminen.

Niiden osalta kotitalousvähennys 2022 & 2023 on:

 • 60 % töiden osuudesta
 • Korkeintaan 3500 euroa per henkilö (100 euron omavastuu)
 • Puolisoiden yhteen laskettu kotitalousvähennys korkeintaan 7000 euroa

Ilmoita aina koko summa. Verohallinto laskee omavastuun puolestasi.

Asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys

test alt text

Asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys 2023 on 0 %.

Korkovähennys poistettiin asteittain useiden vuosien aikana. Vuosi 2022 oli viimeinen vuosi, jolloin asuntolainan korkokulut olivat edes osittain verovähennyskelpoisia.

Tulonhankkimisvähennys sekä muut automaattiset vähennykset

Verovelvollinen saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Jos esimerkiksi tietokonekulut, työhuoneen käyttämisestä ja ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset ylittävät 750 euroa, hae tulonhankkimisvähennystä toteutuneiden kulujen mukaan.

Esimerkiksi kaavamainen työhuonevähennys 2022 on korkeintaan 920 euroa. Saat täydet 900 euroa, jos työnantajasi ei ole järjestänyt sinulle erillistä työpistettä tai olet yrittäjä tai freelancer.

Lue lisää tulonhankkimisvähennyksestä Verohallinnon sivuilta.

Verohallinto tekee automaattisesi myös nämä verovähennykset:

 • Ansiotulovähennys ja työtulovähennys
 • Pienituloisten perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys

Saat nuo automaattiset vähennykset, mikäli olet niihin oikeutettu.

Elatusvelvollisuusvähennys

Jos olet maksanut elatusmaksuja alle 17-vuotiaasta lapsesta, voit saada elatusvelvollisuusvähennystä.

Tulontasausvähennys

Voit saada tulontasauksen, jos:

 • Olet saanut vuoden aikana vähintään 2 500 € ansiotulon, joka on kertynyt kahdelta tai useammalta vuodelta
 • Tämä ansiotulo on vähintään 1/4-osa vuoden aikana saaduista ansiotuloista

Tee vaatimus OmaVerossa ennen kuin verotuksesi päättyy siltä vuodelta, jolloin sait kertatulon.

Lue tulontasausvähennyksestä lisää Verohallinnon sivuilta.

Lahjoitusvähennys

test alt text

Voit lahjoittaa julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle 850–500 000 euroa ja saada siitä lahjoitusvähennyksen.

Mitkään 5 e lahjat eivät siis oikeuta tällaiseen verovähennykseen.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jos veronmaksukykysi on olennaisesti alentunut joko työttömyyden, sairauden tai elatusvelvollisuuden vuoksi, voit hakea harkinnanvaraista veronmaksukyvyn alentumisvähennystä.

Verohallinto ottaa huomioon myös muiden perheenjäsenten verotettavat ja verovapaat tulot pohtiessaan tämän verovähennyksen myöntämistä.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen yläraja on 1400 euroa vuodessa.

Lue lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä Verohallinnon verkkosivuilta.

Muista myös nämä verovähennykset

Seuraavaksi esiteltäviä verovähennyksiä ei ehkä saa automaattisesti tai ne voivat olla väärin esitäytetyllä veroilmoituksella.

Muista ilmoittaa kulut ja korjata esitäytetty veroilmoitus kuntoon!

1. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassan maksut

Verottaja saa tiedon työttömyyskassan ja ammattiliiton perimistä maksuista, mutta tarkista, että tiedot ovat oikein.

2. Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Myös eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan automaattisesti Verohallinnolle, mutta tarkasta, että tämä kohta on oikein täytetty esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta ja pitkäaikaissäästämissopimuksesta maksetut maksut ovat vähennyskelpoisia, ja niidenkin tulisi näkyä veroilmoituksessasi valmiina.

3. Pääomatuloista tehtävät verovähennykset

Saamasi osingot ja ylijäämät ennakonpidätyksineen on yleensä merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Voit vähentää niistä arvopapereiden ja arvo-osuuksien säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Verohallinto vähentää itse osakkeiden jne. säilyttämisestä aiheutuneista kuluista 50 euron omavastuun, joten ilmoita koko summa.

Jos osakaslaina on verotettu pääomatulona, voi takaisinmaksuerät vähentää verotuksessa viiden vuoden kuluessa siitä, kun laina on nostettu.

Joukkovelkakirjalainoista voi saada jälkimarkkinahyvitystä.

Jälkimarkkinahyvityksestä ja muista pääomatuloista tehtävistä verovähennyksistä voit lukea lisää osoitteesta vero.fi.

4. Tulonhankkimisvelan korkovähennys sekä muut vuokratuloista tehtävät verovähennykset

Maanviljelijän traktorilaina voi olla tulonhankkimisvelkaa, samoin kuin asuntosijoittajan ottama sijoitusasuntolaina.

Tulonhankkimislainan korot ovat 100 % verovähennyskelpoisia ilman omavastuuta.

Jos sinulla on sijoitusasunto tai vuokraat yhtä huonetta matkailijoille Aibnb:n avulla, voit vähentää vuokratuloista monenlaisia kuluja ja tehdä tarvittaessa myös kalustevähennyksen.

Voit vähentää vuokratuloista muun muassa:

 • Vesimaksut
 • Hoitovastikkeen
 • Taloyhtiön kirjanpidossa tuloutetun pääomavastikkeen
 • Vuosikorjaus- ja perusparannuskulut
 • Irtaimen omaisuuden hankintakulut
 • Vuokraustoiminnan mahdollisen tappion
 • Kalustevähennyksen

Verohallinto kertoo kalustevähennyksestä seuraavaa:

test alt text
Huomaathan, että kalustevähennyksen päiväkohtainen määrä on voinut nousta kuvakaappauksen ottamisen jälkeen.

Ajantasaisin tieto vuokratulojen vähennyksistä löytyy verottajan sivuilta.

Mikä on alijäämähyvitys?

Saat automaattisesti Verohallinnon laskemaa alijäämähyvitystä, jos sinulla on pääomatulojen vähennyksiä (kuten asuntolainan korkovähennyksiä), mutta ei kuitenkaan pääomatuloja.

Saat alijäämähyvitystä myös silloin, jos pääomatulojen vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja.

Alijäämähyvityksestä lasketaan 30 %, mikä voidaan sitten vähentää ansiotulojen verotuksessa aina 1400 euroon asti.

Huollettavista lapsista voi saada korotuksen alijäämähyvityksen enimmäismäärään. Yhdestä lapsesta saa 400 euron korotuksen, ja useammasta yhteensä 800 euron korotuksen.

Puolisot voivat jakaa useammasta lapsesta saatavan lapsikorotuksen keskenään tasan.

On myös mahdollista siirtää alijäämähyvitys puolisolle, jos oma alijäämähyvitys ylittää 1400 euron rajan.

Tuolloin summan ylittävä osuus voidaan siirtää puolison hyväksi niin, että molemmat voivat vähentää yhteensä 2800 euroa.

Lue lisää alijäämähyvityksestä vero.fi-sivustolta.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olen kertonut yksityishenkilöiden verovähennyksistä.

Vaikka artikkeli ei ole kaikenkattava, siitä on apua esitäytetyn veroilmoituksen korjaamisessa.

Ajankohtaisin ja kattavin tieto löytyy aina Verohallinnon verkkosivuilta.

Sieltä löytyvät myös yhteystiedot henkilökohtaista neuvontaa varten.

Lue myös:

 

Lue lisää aiheeseen liittyvää: