Yksityishenkilön verovähennykset: Parhaat vinkit

test alt text

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole mitään virheitä tai puutteita, voit unohtaa koko asian (ellet sitten saanut mätkyjä maksettavaksesi).

Monella on kuitenkin jotain korjattavaa veroilmoituksessaan.

Muista hakea kaikkia mahdollisia vähennyksiä – verovähennykset ovat mielestäni arjen parhaita säästövinkkejä.

Tässä artikkelissa on esitelty monia yleisiä verovähennysmahdollisuuksia yksityishenkilölle. Nappaa parhaat vinkit talteen!

Tärkeimmät verovähennykset

Alapuolisesta Verohallinnon julkaisemasta taulukosta näet tärkeimmät verovähennykset. Sen alla kerron lisätietoa näistä verovähennyksistä.

Matkakuluvähennys

Matkakuluvähennys on yksi yleisimmistä verovähennyksistä.

Voit vähentää kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut edullisimman vaihtoehdon mukaan, ja se tarkoittaa useimmiten bussiliikenteen kuukausilippua.

Auton käytöstä voi vähentää 0,25 euroa per kilometri (2021) vain poikkeustapauksissa, eli esimerkiksi silloin, jos julkista liikennettä ei ole lainkaan tarjolla.

Vuonna 2022 matkakuluja saa vähentää 0,30 €/km.

Huomaa, että myös mopon ja polkupyörän käyttämisestä saa matkakuluvähennyksiä.

Lue Verohallinnon ohjeet auton käytöstä syntyneiden matkakulujen vähentämisestä täältä.

Vuotuinen omavastuu matkakuluissa on 750 euroa (älä tee vähennystä itse: Verohallinto laskee sen puolestasi!).

Matkakuluvähennyksiä saa enintään 7000 euron edestä / verovuosi 2021 ja 8400 euroa / verovuosi 2022.

test alt text

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on toinen yleinen yksityishenkilön verovähennys.

Jos olet teettänyt oman asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä tai kotitaloustöitä (esimerkiksi kotisiivouksia tai tietokoneen asennustöitä), voit vähentää 40 % aina 2 250 euroon asti.

Myös puoliso voi hakea kotitalousvähennystä, joten kotitalousvähennystä voi saada vuodelta 2021 yhteensä 4 500 euroa.

Myös vanhempien tai isovanhempien kotona teetetyt työt ja kodin remontit oikeuttavat kotitalousvähennykseen, jos sinä olet maksanut ne. Omavastuu on 100 euroa per hakija.

Vuonna 2022 kotitalousvähennystä saa niin ikään 40 %, ja enintään 2250 euroa per naama.

Poikkeuksena ovat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöt sekä öljylämmityksestä luopuminen.

Niiden osalta kotitalousvähennys 2022 on:

 • 60 % töiden osuudesta
 • Korkeintaan 3500 euroa per henkilö (100 euron omavastuu)
 • Puolisoiden yhteen laskettu kotitalousvähennys korkeintaan 7000 euroa
test alt text

Asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys

Asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys 2021 on 10 %.

Vuonna 2022 asuntolainan ja perusparannuslainan korkovähennys on enää 5 %.

Vuonna 2023 voit vähentää 0 % koroista.

Tarkasta, että esitäytetyssä veroilmoituksessa luetellut velkasi on nimetty oikein, eli että asuntolainan on merkitty asuntolainaksi ja tulonhankkimislaina (esimerkiksi sijoitusasuntolaina) on nimetty juuri tulonhankkimislainaksi.

Tulonhankkimisvähennys sekä muut automaattiset vähennykset

Verovelvollinen saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Jos esimerkiksi tietokonekulut, työhuoneen käyttämisestä ja ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset ylittävät 750 euroa, hae tulonhankkimisvähennystä toteutuneiden kulujen mukaan.

Esimerkiksi kaavamainen työhuonevähennys 2021 on korkeintaan 920 euroa, jos työnantajasi ei ole järjestänyt sinulle erillistä työpistettä tai olet yrittäjä tai freelancer.

Lue lisää tulonhankkimismenoista ja niiden vähentämisestä täältä.

Verohallinto tekee automaattisesi myös nämä verovähennykset:

 • Ansiotulovähennys ja työtulovähennys
 • Pienituloisten perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Invalidivähennys
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Opintolainavähennys (jos aloitit korkeakouluopinnot ennen 1.8.2014)

Muista myös nämä verovähennykset

Seuraavaksi esiteltäviä verovähennyksiä ei ehkä saa automaattisesti tai ne voivat olla väärin esitäytetyllä veroilmoituksella.

Muista ilmoittaa kulut ja korjata esitäytetty veroilmoitus kuntoon!

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassan maksut

Verottaja saa tiedon työttömyyskassan ja ammattiliiton perimistä maksuista, mutta tarkista, että tiedot ovat oikein.

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Myös eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan automaattisesti Verohallinnolle, mutta tarkasta, että tämä kohta on oikein täytetty esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta ja pitkäaikaissäästämissopimuksesta maksetut maksut ovat vähennyskelpoisia, ja niidenkin tulisi näkyä veroilmoituksessasi valmiina.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jos veronmaksukykysi on olennaisesti alentunut joko työttömyyden, sairauden tai elatusvelvollisuuden vuoksi, voit hakea harkinnanvaraista veronmaksukyvyn alentumisvähennystä.

Verohallinto ottaa huomioon myös muiden perheenjäsenten verotettavat ja verovapaat tulot pohtiessaan tämän verovähennyksen myöntämistä.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen yläraja on 1400 euroa vuodessa.

Lue lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä täältä.

test alt text

Lahjoitusvähennys

Voit lahjoittaa julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle 850–500 000 euroa, ja saada siitä lahjoitusvähennyksen.

Mitkään 5 e lahjat eivät siis oikeuta tällaiseen verovähennykseen.

Elatusmaksut

Jos olet maksanut elatusmaksuja alle 17-vuotiaasta lapsesta, voit saada elatusvelvollisuusvähennystä 1/8-osaa maksetuista elatusmaksuista (korkeintaan 80 euroa/vuosi per lapsi).

Pääomatuloista tehtävät verovähennykset

Saamasi osingot ja ylijäämät ennakonpidätyksineen on yleensä merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Voit vähentää niistä arvopapereiden ja arvo-osuuksien säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Verohallinto vähentää itse osakkeiden jne. säilyttämisestä aiheutuneista kuluista 50 euron omavastuun, joten ilmoita koko summa.

Jos osakaslaina on verotettu pääomatulona, voi takaisinmaksuerät vähentää verotuksessa viiden vuoden kuluessa siitä, kun laina on nostettu.

Joukkovelkakirjalainoista voi saada jälkimarkkinahyvitystä. Jälkimarkkinahyvityksestä ja muista pääomatuloista tehtävistä verovähennyksistä voit lukea lisää täältä.

Tulonhankkimisvelan korkovähennys sekä muut vuokratuloista tehtävät verovähennykset

Maanviljelijän traktorilaina voi olla tulonhankkimisvelkaa, samoin kuin asuntosijoittajan ottama sijoitusasuntolaina.

Tulonhankkimislainan korot ovat 100 % verovähennyskelpoisia – jopa ilman omavastuuta.

Jos sinulla on sijoitusasunto tai vuokraat yhtä huonetta matkailijoille Aibnb:n avulla, voit vähentää vuokratuloista monenlaisia kuluja ja tehdä tarvittaessa myös kalustevähennyksen.

Voit vähentää vuoden 2021 vuokratuloista muun muassa:

 • vesimaksut
 • hoitovastikkeen
 • taloyhtiön kirjanpidossa tuloutetun pääomavastikkeen
 • vuosikorjaus- ja perusparannuskulut
 • irtaimen omaisuuden hankintakulut
 • vuokraustoiminnan mahdollisen tappion
 • kalustevähennyksen

Verohallinto kertoo kalustevähennyksestä seuraavaa:

test alt text

Lue vuokratulojen vähennyksistä lisää täältä.

Mikä on alijäämähyvitys?

Saat automaattisesti Verohallinnon laskemaa alijäämähyvitystä, jos sinulla on pääomatulojen vähennyksiä (kuten asuntolainan korkovähennyksiä), mutta ei kuitenkaan pääomatuloja.

Saat alijäämähyvitystä myös silloin, jos pääomatulojen vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja.

Alijäämähyvityksestä lasketaan 30 %, mikä voidaan sitten vähentää ansiotulojen verotuksessa aina 1400 euroon asti.

Huollettavista lapsista voi saada korotuksen alijäämähyvityksen enimmäismäärään. Yhdestä lapsesta saa 400 euron korotuksen, ja useammasta yhteensä 800 euron korotuksen.

Puolisot voivat jakaa useammasta lapsesta saatavan lapsikorotuksen keskenään tasan.

On myös mahdollista siirtää alijäämähyvitys puolisolle, jos oma alijäämähyvitys ylittää 1400 euron rajan.

Tuolloin summan ylittävä osuus voidaan siirtää puolison hyväksi niin, että molemmat voivat vähentää yhteensä 2800 euroa.

Lue lisää alijäämähyvityksestä täältä.

Jätä kommentti